Gapph is altijd op zoek naar innovatieve oplossingen voor tijdelijk beheer. Het bedrijf heeft met  ‘Samenheid’ een gedurfde stap gezet in de herbestemming van leegstaand zorgvastgoed. Door het plaatsen van (zorgvuldig geselecteerde) tijdelijke bewoners in een leegkomende zorginstelling blijft de woonomgeving van de vaste bewoners veilig en leefbaar. Ook vermindert  de eenzaamheid onder ouderen door de interactie met de tijdelijke bewoners. Een pilot van het concept ‘Samenheid’ is inmiddels succesvol afgerond.

Jong en oud wonen samen
In diverse straten en wijken wordt door tijdelijke bewoners van Gapph al leefbaar ‘samengewoond’ met ouderen. Het onder één dak samenwonen met vaste bewoners van een (gedeeltelijk) leegkomende zorginstelling, is daarom een logische stap.

Pilot
In ’s-Hertogenbosch zijn de Van Neynsel Groep en Gapph begin dit jaar een pilot gestart met ‘Samenheid’ als conceptnaam. Samen wonen in  Zuiderschans vlakbij de binnenstad van Den Bosch.
In overleg met het management en de cliëntenraad van Zuiderschans is besloten een maand lang een aantal (zorgvuldig geselecteerde) bewoners van Gapph tijdelijk te laten wonen tussen de vaste bewoners.

De tijdelijke bewoners zijn geselecteerd op leeftijd (middelbare leeftijd) en hun bereidheid om iets te ondernemen met oudere mensen. Vervolgens is elke tijdelijke bewoner voorgesteld aan het management en de cliëntenraad.

Door hun oprechte interesse in de bestaande bewoners waren de tijdelijke Gapph-bewoners graag bereid op vrijwillige basis behulpzaam te zijn.

Evaluatie

Na de pilotperiode volgde een evaluatie met alle belanghebbenden, waarbij de mening van de bestaande bewoners zeker meetelde. Zo niet doorslaggevend was voor het doorzetten  van ‘Samenheid’.
Zowel de bewoners, de cliëntenraad, het management als het personeel van Zuiderschans zijn erg positief over de manier waarop er wordt samengewoond.

De vriendschappelijkheid en hulpvaardigheid van de tijdelijke bewoners blijkt  een toegevoegde waarde voor het leven van de vaste bewoners en de werkdruk van de medewerkers. Er wordt samen gezongen, geholpen bij de creatieve hobbycursus en gewoon een praatje gemaakt. De huismeester wordt ontlast. Er zijn extra handjes tijdens de maaltijden en de afwas. Kortom: er is aandacht voor elkaar en er is meer leven in de brouwerij.

Ook uit het oogpunt van veiligheid is de pilot geslaagd. Het gekozen profiel is goed en de tijdelijke bewoners voldoen aan de verwachtingen. De  leeftijdsgrens van de Gapph-bewoners (de nieuwe tijdelijke bewoners) mag zelfs best iets omlaag. Het management heeft aangegeven dat levensstijl en levenservaring belangrijker zijn dan leeftijd.

Voortzetting project ‘Samenheid’
De evaluatie van de proefperiode is positief. Het project ‘Samenheid’ wordt daarom voortgezet in Zuiderschans. Het management heeft de verhouding vaste/tijdelijke bewoners bepaald en in de komende maanden plaatst Gapph nog een aantal nieuwe tijdelijke bewoners.

Rendement
‘Samenheid’ biedt ook volop mogelijkheden voor andere zorginstellingen die kampen met leegstand. Voor de eigenaar van het pand betekent deze samenwerkingsvorm een veilig en leefbaar complex. Maar het is  ook een manier om het verlies dat uitstroom van cliënten oplevert te compenseren. Een verlies dat de komende jaren alleen maar groter dreigt te worden. Afhankelijk van de termijn kan men kiezen voor bruikleen (kostendekkend) of tijdelijke verhuur waarbij  zelfs rendement gerealiseerd kan worden. Voor veel zorginstellingen is deze nieuwe bron van inkomsten dé manier om mogelijke financiële problemen te voorkomen.