De parkeerplaatsen bij het voormalige Brabants Dagblad pand aan het Emmaplein in ‘s-Hertogenbosch worden door Gapph in samenwerking met Parking + Protection (P+P) tijdelijk geëxploiteerd. Dit gebeurt met de flexibiliteit van een bruikleencontract. Wanneer de eigenaar van de locatie een huurder of koper heeft gevonden, wordt het contract voor de bijbehorende parkeerplaatsen opgezegd. Eigenaren kunnen hierdoor omzet genereren met kostbare ruimte. De omgeving is gebaat bij de reuring die er om het pand ontstaat. De tijdelijke exploitatie van parkeerplaatsen zet Gapph landelijk op diverse projecten in.

Beveiligingswerkzaamheden
Sommige locaties vragen om extra maatregelen op het gebied van beveiliging. Om panden, wijken of parkeerplaatsen te beveiligen, werkt Gapph met door het Ministerie van Justitie gediplomeerde en gecertificeerde beveiligingsbeambten. Daarmee worden problemen op kwetsbare plaatsen voorkomen. Samen met haar opdrachtgevers kijkt Gapph naar welke maatregelen er nodig zijn om objecten optimaal te beveiligen.